”Man är nöjd med vad man har sagt”
: En undersökning av förskollärares erfarenheter kring utvecklingssamtal i förskolan

 • Anni Körkkö Arvidsson
 • Marie Nilsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Syftet med studien är att öka förståelsen för utvecklingssamtalets olika delar i förskolan så som syfte, känslor under och efter genomförandet samt eventuella problem som kan uppstå. Genom att intervjua förskollärare har vi författare fått ta del av deras erfarenheter kring utvecklingssamtal. Därför har vi författare ställt oss frågan vad utvecklingssamtal innebär utifrån förskollärares uppfattningar och erfarenheter. Hur tänker förskollärare kring utvecklingssamtal i förskolan? Vi författare har studerat tidigare forskning och låtit det ligga till grund för vår studie. Utifrån forskningen har sedan sex kvalitativa intervjuer genomförts på en förskola i en tätort i en medelstor kommun i södra Sverige. Resultatet har visat att beroende på erfarenheter och personlighet är svaren lika många som förskollärare. Vår studie visar att den normalisering och disciplinering som utvecklingssamtal innebär enligt den aktuella forskningen finns på den förskola där vår studie genomförs.

  Tilldelningsdatum2012-aug.-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngrid Lindahl (Handledare) & Susanne Thulin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • utvecklingssamtal
  • förskola
  • förskollärare
  • mallar
  • institutionella samtal
  • vårdnadshavare

  Citera det här

  '