”Man kan läsa i lärarhandledningen” – en studie om lärares syn på NO-undervisningen i de lägre åldrarna

 • Christina Thornström
 • Monica Thurn

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att undersöka lärares syn på NO-undervisning i skolans lägre åldrar. I litteraturgenomgången diskuteras faktorer som påverkar lärarens inställning, och forskning kring lärarutbildning och elevers intresse lyfts fram. Liksom forskningsargument som stöder NO-undervisningen och styrdokumentens innehåll. Den aktuella situationen för svenska elever vad gäller den naturvetenskapliga undervisningen diskuteras, och en jämförelse görs med internationella studier. Genom en kvantitativ enkätundersökning har vi samlat in material som vi sedan bearbetat och analyserat. 45 lärare från sex olika skolor i två kommuner deltog. Vi har kommit fram till att det undervisas väldigt lite i NO-ämnen i skolans lägre åldrar och att andelen lärare med Ma/Na utbildning är låg. Resultatet visar att det är inom biologiämnet som undervisning sker och sällan inom fysik och kemi. Undersökningen visar också att fortbildning för lärare inom NO-ämnena är ovanlig.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '