Man kan prata med alla, bara man vill
: En kvalitativ studie om pedagogernas arbetssätt med flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan

 • Jenny Jia
 • Hoda Habib

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studiens syfte är att få en inblick i ett antal pedagogers arbetssätt för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling. Utifrån syftet ställdes två frågeställningar: Hur talar pedagoger om sitt arbete med flerspråkiga barn? Vilka verktyg använder pedagoger i planerade aktiviteter för stimulera flerspråkiga barns språkutveckling? Studien utgick från en kvalitativ forskningsmetod, där intervjuer och observationer användes för att komma fram till resultatet. Studiens resultat visade att pedagogerna har en positiv syn på sitt arbete med flerspråkiga barn, då de ser det som en möjlighet istället för ett hinder. Det framkom att pedagogerna använder olika pedagogiska material för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling och pedagogerna är extra tydliga när de pratar med barnen. Pedagogerna uttryckte en stark vilja till att det skulle finnas modersmålsundervisning för alla barn. 

  Tilldelningsdatum2015-juni-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEmelie Nilsson (Handledare) & Maria Rosberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • flerspråkighet
  • pedagogers arbetssätt
  • språkutveckling
  • modersmål
  • förskola

  Citera det här

  '