”Man ska inte ge ett barn inflytande över sånt som de inte kan se de långsiktiga konsekvenserna av”
: En studie om reellt elevinflytande i matematikundervisningen

 • Emelie Hallengren
 • Scarlett Roa Cortés

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

   Syftet med denna studie är undersöka om det förekommer någon koppling mellan lärares per-sonliga förhållningssätt och elevers utövande av reellt inflytande i matematikundervisningen. I litteraturgenomgången används tidigare forskning och studier som gjorts inom elevinflytande samt en progression av hur det reella elevinflytandet fått del i styrdokumenten.

  Intervjuer kombineras med deltagande observationer i syfte att få större insikt i de personliga förhållningssätten gentemot reellt elevinflytande.

  Huvudresultaten visar att lärarnas förhållningssätt är positiva dock problematiseras applice-ringen av reellt elevinflytande i praktiken, på grund av kursplanemålen.

  Tilldelningsdatum2011-jan.-31
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePia Thornberg (Handledare) & Kristina Juter (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

  Nyckelord

  • matematikundervisning
  • elevinflytande

  Citera det här

  '