”Man vet ju aldrig…” Om religion och religiositet i dagens Sverige

 • Kristina Kryger
 • Petra Landerberg

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Uppsatsens syfte har varit att belysa religionens funktion i avreligioniserade människors liv och dessutom att försöka utröna huruvida religionen i dessa människors liv har ersatts och hur de eventuella religionsersättarna i så fall ser ut. Vi har fokuserat på Sverige och Svenska Lutheranska Kyrkan med dess kontinuerligt reducerande medlemsantal. Den empiriska undersökningen har utgjorts av kvalitativa intervjuer med icke aktiva medlemmar och med präster i Svenska Kyrkan. En litteraturstudie har också genomförts. Resultatet av studien indikerar att religionsersättare finns och att de i viss mån ersätter religion i människors vardag. Indikationer finns också på att religiositeten hos människor inte längre är bunden till den traditionella religionen, men att den i sig inte har ersatts.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '