Management Control Systems & Performance Measurement Systems in Hybrid Organizations
: The case of The Swedish Municipal Housing Corporations

 • Esam Elsheikh

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2018-juli-09
  OriginalspråkEngelska
  HandledareGiuseppe Grossi (Handledare) & Andreas Jansson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Redovisning och revision

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Citera det här

  '