Managing risk factors for caries with behaviour change approach
: a systematic literature review and observational registry study

  • Jules Kavakure

Examensarbete: Masterexamen

Tilldelningsdatum2020-dec.-18
OriginalspråkEngelska
HandledarePia Andersson (Handledare) & Staffan Karlsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Masterprogram Integrerad hälsovetenskap

Högskolepoäng

  • 30 hp

Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Citera det här

'