Markanvändning och skogshistoria i mellersta Skåne
: en paleoekologisk undersökning i Hjällens naturreservat, Södra Rörum socken

 • Lena Ottosson
 • Malin Widén

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med undersökningen var att undersöka markanvändning och skogshistoria i ett område imellanskåne på gränsen mellan skog och slätt. Frågor som behandlas rör den medeltidaagrarexpansionen och den senmedeltida agrarkrisen, samt förändringar i trädslagsammansättningen.För att besvara frågorna har vi använt paleoekologisk metodik, fr. a. pollenanalys och C14-datering,men också flygbilder, historiska kartor och skriftligt källmaterial. Våra resultat visar på enodlingskontinuitet i området från tidigmedeltid till 1600-tal med en tydlig expansion av åker ochgräsmarker under tidig medeltid och en lika tydlig regression under senmedeltid.Trädslagssammansättningen har under lång tid dominerats av ek, bok och tall. Det är först under desenaste 200-300 åren som bok varit lika dominerande som i dag.

  Tilldelningsdatum2012-dec.-18
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJoachim Regnéll (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Annan naturvetenskap (107)

  Nyckelord

  • paleoekologi
  • c14-datering
  • pollenanalys
  • medeltid
  • digerdöden
  • agrarkris
  • bokskog
  • ekskog
  • tallskog
  • fossil åkermark
  • landskapsvetenskap

  Citera det här

  '