Market Orientation
: the effect of TMT shared leadership and perceived contextual discretion

  • Alina Bruhn
  • Marcus Hesselroth

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2018-juli-03
OriginalspråkEngelska
HandledareTimurs Umans (Examinator), Ibrahim Malki (Handledare) & Jens Hultman (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'