Marknadens reaktion på en nyhet kring en extrautdelning
: en eventstudie om effekten en nyhet kring en extrautdelning har på den svenska marknaden

 • Drin Gervalla
 • Anisa Juklen

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att undersöka hur marknaden reagerar på en nyhet kring en extrautdelning. En extrautdelning är en engångsutdelning som ges ut till bolagets aktieägare. Möjligheten till att dela ut en extrautdelning baseras på att bolaget fått en stor vinst, till exempel genom en stor försäljning. Bolaget kan därefter välja att antingen återinvestera vinsten i bolaget eller att dela ut vinsten till aktieägarna med hjälp av en utdelning eller en extrautdelning.

   

  Syftet för denna studie är vidare att undersöka ifall det uppstår en abnormal avkastning till följd av en nyhet kring en extrautdelning samt undersöka ifall den svenska marknaden är effektiv. Skillnaden mellan denna studie och tidigare studier är att undersökningen baseras på en extrautdelning. Denna studie undersöker enbart marknadsreaktionen på när en nyhet kring en extrautdelning sker och tar inte hänsyn till vad som sker när en extrautdelning inträffar.

   

  Studien baseras på 61 aktier börsnoterade på Large Cap. En jämförelse mellan aktiernas avkastning och OMXS30 avkastning görs för att besvara studiens tre hypoteser som studeras utifrån ett eventfönster på 11 dagar.

   

  Resultatet av hypoteserna visade på att ett bolags aktiepris ändras när en nyhet kring en extrautdelning publiceras. Resultatet visade även att AAR hade högst värde på eventdagen till skillnad från andra dagar i eventfönstret. Ett högt värde på AAR betyder att det har skett en reaktion på marknaden vid en nyhet kring en extrautdelning. Denna reaktion knyts vidare till teorin om att marknaden är effektiv.

  Tilldelningsdatum2020-sep.-08
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMartin Abrahamson (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Nyckelord

  • extrautdelning
  • nyhet
  • aktiepris
  • eventstudie
  • abnormal avkastning
  • large cap
  • omxs30

  Citera det här

  '