Matematikångest på mellanstadiet
: En kartläggning av arbetssätt och strategier

  • Amanda Barbic
  • Hanna Forslund

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie är att kartlägga hur matematikångest synliggörs i klassrummet. Studien ämnar även att synliggöra hur pedagogerna anser att matematikångest påverkar elevernas prestation och matematiska förmåga. Teorierna Disruption Account och Reduced Competency Account används i studien för att synliggöra hur pedagogerna arbetar inom de olika teoriernas förhållningssätt. Studien är baserad på intervjuer av en semi-strukturerad karaktär där fem verksamma pedagoger med behörighet att undervisa i matematikämnet har deltagit. Resultatet visade att elevernas matematikångest eller oroskänslor synliggjordes genom undvikandestrategier, dåligt självförtroende och en negativ attityd till matematikämnet. Resultatet visade även på flera möjliga arbetssätt och strategier men några fundamentala delar var den sociala relationens påverkan, konkret material och extra anpassningar i form av mer skrivtid.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJenny Green (Handledare) & Örjan Hansson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Konkret material
  • matematikångest
  • oro
  • sociala relationer
  • undvikandestrategier

Citera det här

'