Matematik i förskolan
: en intervjustudie om pedagogers uppfattning om matematik som innehåll i förskolans verksamhet

 • Sandra Karlsson
 • Siran Ghaderifar

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Denna studie behandlade matematik i förskolans verksamhet. Syftet med undersökningen varatt se hur förskollärare själva menar att de arbetar med matematik som innehåll iverksamheten. Studien omfattade hur förskollärare använde matematik under olika aktiviteterför att fånga upp och upptäckte barnens intresse. På detta sätt fick barnen möjlighet till attvidareutveckla sitt matematiska lärande. Den teoretiska utgångspunkten är sociokulturelltperspektiv. Intervjuerna gjordes med sex förskollärare i två mångkulturella områden. Denmetod som användes var semistrukturerade intervjuer. Slutsatser visade att förskollärarnaskunskap om matematik har stor roll när de vägledde barnen genom ett matematiskt tänkande.Nyckelord:

  Tilldelningsdatum2015-juni-29
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLaila Gustavsson (Handledare) & Anders Eklöf (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • matematik
  • förskolebarn
  • förskollärare
  • förskola
  • sociokulturellt perspektiv
  • kommunikation

  Citera det här

  '