Matematik i utomhuspedagogiken
: en undersökning om verksamma pedagogers uppfattningar och förhållningsätt till utomhuspedagogik i förskolan

 • Alexandra Jönsson
 • Caroline Jönsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Bakgrunden för detta examensarbete om utomhuspedagogik ligger i den reviderade läroplanen Lpfö98 (Skolverket 2010). I läroplanen blir det allt mer tydligt att värna och utveckla pedagogiken i utomhusmiljön, där vår utsatta miljö och en hållbar utveckling ligger i fokus. Syftet med denna uppsats är att undersöka verksamma pedagogers uppfattningar om och förhållningssätt till utomhuspedagogik i förskolan samt dess betydelse för verksamheten. Detta undersöks genom frågeställningen: På vilket/vilka sätt använder pedagoger i förskolan sig av utomhuspedagogik, och hur yttrar sig detta hos barnen? I vår undersökning har vi valt att utföra en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer med fyra pedagoger i förskolan. Resultatet av vår undersökning visar att pedagogerna på de olika förskolorna använder utomhuspedagogik på olika sätt. De använder utomhuspedagogik för att konkretisera aktiviteterna och för att utveckla samspelet i barngruppen. Barns lärande genom att få använda sin kropp, sina sinnen och motorik är också något som vi uppfattat som gemensamma nämnare i vårt resultat.

  Tilldelningsdatum2012-sep.-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarie-Louise Hjort (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • autentiska upplevelser
  • förskola
  • konkretion
  • lek
  • matematik
  • samarbete
  • samspel
  • utomhuspedagogik

  Citera det här

  '