Matematik med utemiljön som klassrum – hur elevernas lärande i matematik påverkas av att undervisningen sker i utemiljön

 • Hanna Ekström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien undersöker hur elevernas lärande i matematik påverkas av att undervisningen sker i utemiljön och riktar in sig på arbetssätt, innehåll och elevernas lärande. Litteraturen berör utomhuspedagogik, laborativ matematik och utomhusmatematik. Kvalitativa intervjuer gjordes med sex lärare som hade erfarenheter av att arbeta med utomhusmatematik och avgränsades till att beröra skolår ett till och med fem.

  Huvuddragen i resultatet visar att lärarna använder andra arbetssätt vid utomhusmatematiken än vad de gör i klassrummet. Inomhus arbetar de med matematikböcker och laborativt, utomhus arbetar de endast med laborativa arbetssätt. Rörelse, lek, kreativitet, grupparbeten och samtal är exempel på aspekter som präglar arbetssätten utomhus. Det innehåll som eleverna möter i utomhusmatematiken skiljer sig åt mellan lärarna. Innehåll som lyfts fram är främst räknesätt, taluppfattning, begreppsförståelse, geometri, vikt, volym och längd. Möjligheterna för elevernas lärande är många, bland annat därför att det laborativa materialet gör det lätt, de minns bättre vad de lärt, olika sätt att lära tillfredställs, deras roller förändras och de upplever matematiken lustfylld. Svårigheter som lärarna för fram är vädrets inverkan samt behovet av kontinuitet i utevistelsen. Dessutom upplever lärarna att det kan vara svårt att uppmärksamma matematiken i aktiviteterna.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '