Matematik & motivation i gymnasieskolan - en studie om elevers attityder, intresse och motivation för skolämnet matematik

 • Simona Grigorescu

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med detta examensarbete är att beskriva några gymnasieelevers tankar och uppfattningar kring skolämnet matematik. Vad är det som väcker deras intresse för matematik? Vad är det som motiverar dem? Vilka krafter och omständigheter är betydelsefulla för elevernas inställning till matematik? Jag erkänner att jag hade låga förväntningar grundade på egna förutfattade tankar om svenska elever. Men att träffa de tio eleverna var en överraskande upplevelse för mig. Att lära känna varenda människa fyllde mig med glädje. Att träffa dem, mer eller mindre mogna individer, var och en med sin karaktär, med sin historia. Bakom tankar och meningar skapades för mig fullständiga människor, med sitt vacklande eller starka självförtroende, med sina ambitioner och drömmar. Då blev det ännu tydligare för mig att mötet är grunden för mänskliga relationer.

  I mötet kan jag få tröst. Jag kan bli bekräftad men även kränkt. Bra möten skapar positiva signaler och förutsättningar medan dåliga möten skapar distans och avståndstagande. Att möta elever och att skapa relationer är kärnan i läraryrket. Men vad krävs för att skapa goda och förtroendefulla relationer? Jag reflekterar. Just nu tänker jag på alla möten jag haft med eleverna. De gav mig en ny bild av mötets betydelse. Trösten, kärlek och kunskap finns att hämta i mötet mellan människor.

  Tilldelningsdatum2006-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '