Matematik och musik - en helhetssyn på lärande
: En undersökning kring hur pedagoger i förskolan använder musiken för att främja barns matematikinlärning

 • Catarina Karlsson
 • Emma Malmberg Lindqvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med vår undersökning är att ta reda på om pedagoger i förskolan använder sig av musik för att främja barnens matematikinlärning och i sådana fall på vilket sätt de gör det, eller om de använder sig av matematik och musik var för sig. I undersökningen medverkade fyra förskollärare och intervjuerna utfördes både enskilt och i par och vi utförde kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. I arbetet tar resultatet av intervjuerna upp och kopplas till den valda litteraturen samt våra tankar kring arbetet med matematik och musik som en helhet. Resultatet av undersökningen visar att pedagogerna använder matematik och musik tillsammans, men ofta omedvetet. Dock har de en positiv inställning till ämnesintegrerat arbete.

  Tilldelningsdatum2012-apr.-26
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Charlotte Lindner (Handledare) & Håkan Sandgren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • musik
  • matematik
  • ämnesintegrerat arbete
  • tematiskt arbete
  • förskola

  Citera det här

  '