Matematik ska vara kul och utmanande
: En undersökning om hur lärare i årskurs 1-3 undervisar i matematik

 • Anna Steen
 • Nilsson Mariana

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Idag är det många elever som inte når målen i matematik i grundskolan, de tappar lusten och tycker att det är ett svårt och tråkigt ämne. Vi har därför valt att undersöka hur matematiken kan göras lustfylld. Syftet med vår undersökning är att öka kunskapen om hur lärarna i årskurs 1-3 undervisar i matematik, för att skapa lust och motivation hos eleverna. Litteraturen kommer att diskuteras och jämföras med vad lärarna anser spela roll för ett lustfyllt lärande i matematik. Faktorer som visar sig påverka att eleverna känner lust och motivation är förståelsen, tilliten till sin egen förmåga och att innehållet i undervisningen är meningsfullt. Det visar även att lärarens förhållningssätt är avgörande för om eleven tycker matematik är roligt eller inte. Det kommer fram att eleverna lär sig på olika sätt och därför gynnar inte ett arbetssätt alla elever. Det framhävs att ett varierat arbetssätt är att föredra i undervisningen. De arbetssätt som lärarna i undersökningen använder är matematikboken, laborativ matematik, problemlösning samt att kommunicera matematik. Undersökningen visar även fördelar och nackdelar med vissa arbetssätt. Även lärarnas tankar om de nya målen för årskurs tre och om de påverkar deras undervisning kommer att lyftas fram.

  Tilldelningsdatum2010-feb.-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSune Jonasson (Handledare) & Örjan Hansson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

  Nyckelord

  • matematikundervisning
  • motivation
  • lust
  • meningsfullt
  • arbetssätt i matematik
  • laborativ matematik
  • problemlösning
  • kommunikation
  • matematikboken
  • undervisning
  • lärande.

  Citera det här

  '