Matematiklek - kan man lära sig något av det?

 • Linda Haraldsson
 • Sandra Larsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen handlar om lekens betydelse i matematikundervisningen. Hur medvetna är barnen om att lek med matematik kan främja deras matematikinlärning? Hur kan man som pedagog främja barns matematikinlärning genom lek? Syfte med undersökningen är att belysa hur matematiklek kan främja barns matematikinlärning.

  Undersökningen grundar sig på observationer och intervjuer. Våra informanter är sex stycken sexåringar samt två pedagoger som arbetar med dessa sex barn. Vi använde oss av ett spel som matematiklek under observationen. Undersökningen visar att inte alla barnen förstår varför vi gjorde matematikleken med dem. Av en flicka fick vi svaret ”Vi jobbar så mycket och behöver spela lite”. Intervjuerna med pedagogerna visar att de arbetar mycket med vardagsmatematik. De vill fånga matematiken när barnen ställer matematiska frågor.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '