Matematiksvårigheter
: Varför tappar flickor och pojkar intresset för matematik?

 • Cathrine Carlström
 • Britt-Marie Carlström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med undersökningen är att få kunskaper om matematiksvårigheter och elevernas upplevelse av undervisningen samt om det finns någon skillnad på flickors och pojkars inställning och syn på sitt matematiska kunnande. Med hjälp av litteratur och forskningsrapporter söktes kunskaper om syftet. Vi valde att göra kvalitativa intervjuer med elever som tyckte att matematik var svårt eller tråkigt eller båda delarna och pedagoger, eftersom vi ansåg att deras kunskaper och erfarenheter kompletterar varandra. Eleverna går i år 2, 5 och 8 med en jämn fördelning mellan pojkar och flickor. Pedagogerna bestod av lärare som undervisade i samma år som eleverna gick i samt två specialpedagoger – en i år 1-3 och en i år 4-9. I litteraturdelen presenteras olika orsaker till matematiksvårigheter och faktorer som påverkar inlärningen samt flickors och pojkars inställning till matematik. Både i undersökningarna och i litteraturen framkom det att ett varierat arbetssätt med betoningen på att eleverna känner att de kan använda sina kunskaper i vardagen ökar lusten för lärandet samt att de äldre flickorna ansåg att deras matematiska kunnande och intresse var mindre än pojkarnas. Flera av de äldre eleverna menade att undervisningen hade varit intressantare i de lägre åldrarna eftersom den hade varit mer varierande och konkret.

  Tilldelningsdatum2005-sep.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '