Matematikundervisning i grundskolans årskurs 7-9 – uppfattningar och attityder på en högstadieskola

 • Martin Göransson
 • Marie Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I media debatteras ofta att elevers kunskaper i ämnet matematik har försämrats. I detta arbete har vi undersökt elevers attityder och uppfattningar av matematikundervisningen. Arbetet omfattar en enkätundersökning med påståenden tillhörande ämnet matematik i årskurs 7-9 på en skola i Kristianstad kommun. Eleverna fick ta ställning till varje påstående genom att, svara med instämmer helt, instämmer delvis, tveksamt, tar delvis avstånd eller tar helt avstånd.

  Vår undersökning visar på att eleverna överlag tycker att matematik är intressant och viktigt. Eleverna ger en tvetydig bild om matematik är rolig eller ej. Åsikterna om matematikundervisningen är inte alltid lika hos pojkar och flickor. När eleverna t.ex. ska ta ställning till hur rättvis matematikläraren är går meningarna isär. Flickor uppfattar läraren mer rättvis än vad pojkar gör.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '