Med himlen som tak – nio lärares syn på utomhusundervisning i närmiljön

 • Ewa Folvik
 • Annika Rask

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med vår uppsats är att undersöka hur lärare som undervisar elever i klasserna F – 6 använder sig av den närliggande naturen i sin undervisning. Vi vill också få fram dessa lärares syn på utomhusundervisning och få ta del av deras erfarenheter inom ämnet. Ett subjektivt urval av lärare gjordes och intervjuer genomfördes samt analyserades därefter. Resultatet visar att lärarna i undersökningen använder sig av den närliggande naturen i undervisningen på olika sätt och i varierande omfattning. Lärarna i undersökningen är positiva till utomhusundervisning, de kunde dock se visa hinder med att i praktiken bedriva undervisningen utomhus. Undersökningen visar även på att lärarna ser möjligheter till att undervisa utomhus i de flesta ämnen och inte enbart i de naturvetenskapliga ämnena.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '