Medarbetarsamtalet – ett lärtillfälle för rektorer i förskolan?

 • Maria Nohlin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är dels att undersöka vilket syfte rektorerna i en kommunal förskola anser att medarbetarsamtalet har dels om de ser samtalet som ett led i sitt eget lärande. Metoden som använts i undersökningen är kvalitativ och bygger på intervjuer med fem rektorer inom den kommunala förskolan. Analysen av intervjusvaren har gjorts dels utifrån teorier om medarbetarsamtal dels lärande betraktat ur sociokulturellt perspektiv.

  Resultatet visar att rektorerna anser att syftet med medarbetarsamtal är att diskutera verksamhet och arbetsresultat men även att förbättra relationerna mellan dem själva och medarbetarna. Rektorerna ser ett tydligt lärande i medarbetarsamtalen för egen del. Lärandet handlar både om att de lär känna medarbetarna bättre och att de får större förståelse för hur medarbetarna ser på verksamheten. Genom medarbetarsamtalen blir rektorerna dessutom bättre på att både lyssna och samtala. Lärandet sker genom dialog och reflektion.

  Slutsatser i resultatet visar att via dialogen i medarbetarsamtalet kan medarbetaren lyftas fram och på så sätt kan värdefulla tankar tas tillvara. Dessutom resulterar medarbetarsamtalen i ett lärande för rektorerna i och med att de blir bättre på att både lyssna och samtala.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '