Medborgarskap i språkintroduktionsprogrammet
: En intervjustudie över hur medborgarfostran framhävs i den svenska skolan

  • Arxhent Halili
  • Shpetim Berisha

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Denna studie undersöker medborgarskapsidealen inom det välfärdsstatliga och det
liberala idealet och syftar till att undersöka hur språkintroduktionsprogrammet på
gymnasiet arbetar för att skapa ansvarstagande och delaktiga samhällsmedborgare
bland nyanlända elever. Genom en kritisk granskning av
språkintroduktionsprogrammets arbetssätt och innehåll, används en ideologikritisk
samhällsvetenskaplig metod för att skapa en kunskap om hur de främjar
utvecklingen av goda samhällsmedborgare. Genom att fokusera på
språkintroduktionsprogrammets viktiga roll för att forma elevernas
medborgarskap, ger detta arbete en värdefull inblick i hur
språkintroduktionsprogrammet kan främja integreringen i det svenska samhället
bland nyanlända elever. Studien kan vara till hjälp för lärare, skolledare och
beslutsfattare som arbetar med nyanlända elever och vill främja integreringen av
eleverna i det svenska samhället.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledarePeter Gustavsson (Handledare) & Lars Andersson Hult (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasiet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • Medborgarskap
  • Språkintroduktion
  • Välfärdsstatligt medborgarideal
  • Liberalt medborgarideal
  • Integration

Citera det här

'