Medicinteknisk produktionskänslighet

 • Aida Idrizovic
 • Anna-Karin Karlsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Rapporten som du nu håller i din hand är en beskrivande uppsats om den så kallade medicintekniska produktionssektion inom ett företag i medicinteknik .

  Medicinteknisk produktion är en speciell bransch där mängder av regler och förordningar måste följas. Kvaliteten måste vara hög eftersom människor är beroende av utrustningen och produkterna som tillverkas. Olika typer av certifieringar är ett krav från myndigheter och måste införskaffas och följas. Det görs regelbundna kontroller av myndigheter i syfte att se så att allt går rätt till.

  En av de viktigaste faktorerna inom denna typ av produktion är renlighet och hygien, både på produkterna och under tillverkningsprocesserna, men även på personalen som arbetar med de olika arbetsprocesserna inom produktionen.

  Materialet som arbetsstyrkan använder sig av är till största del olika sorter av plasttyper, såkallade polymera material, som formas genom formsprutning och extrudering till färdiga produkter som sedan levereras till någon av företagets kunder.

  Vi har fått följa med in i produktionens hjärta och har fått se hur de olika processerna ser ut. Vi har även fått möjlighet att prata med personal på en avdelning – medicinavdelning, för att få en vidare och bredare syn på hur det egentligen går till på avdelningen, men tittat framförallt som tidigare nämnt på just en produktionssektion inom denna.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '