Mekanisk slamavvattning
: vid Sibbhults avloppsreningsverk

 • Jonna Hiltunen

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Detta examensarbete behandlar slamhanteringen på Sibbhults avloppsreningsverk (Sarv).

  I denna rapport tas det upp hur avvattningen och förtjockningen av slammet går till i dagsläget och vilka förändringar som kan göras för att förbättra dessa processer.

  Här visas även vilka eventuella vinster som kan fås med förändringar och eventuella investeringar i en avvattningsapplikation. Redan med små medel kan förtjockningen av slammet förändras, även om det inte införskaffas en mekanisk avvattnare, som t ex med inblandning av polymerer i avloppsvattnet.

  För att finna olika fungerande alternativ har information insamlats från flera företag som tillhandahåller applikationer för slamavvattnare. Information har även införskaffats genom egen erfarenhet under min verksamhetsförlagda utbildnings (VFU) period på SArv, och vid diskussion med personal som arbetar vid vatten- och avloppsreningsverken i Östra Göinge kommun.

  Tilldelningsdatum2011-maj-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePeter Dahlblom (Handledare) & Lennart Mårtensson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • VA- och kretsloppsteknikerprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Vattenteknik (20107)

  Nyckelord

  • slamhantering
  • avvattning
  • centrifug
  • silbandspress
  • slam
  • förtjockning
  • transport

  Citera det här

  '