Men hur räknar du egentligen? - en studie om föräldrars och barns samarbete med läxan i matematik med fokus på algoritmer

 • Maria Larsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Det är inte alltid så lätt som förälder att förstå de algoritmer (räkneuppställningar) som barnen använder i skolan idag. Hur föräldrarna kan få hjälp med detta är en del av denna studie som genomförts med föräldrar och elever i en femteklass. Syftet med studien har varit att studera vilka olika algoritmer föräldrarna och eleverna i denna klass använder. För att få en uppfattning om föräldrarnas matematikundervisning har läroplaner från 1969 och framåt studerats med fokus på algoritmräkning. Några olika algoritmer i de fyra räknesätten som har behandlats i skolan genom tiderna presenteras, liksom en övergripande historik kring algoritmernas ursprung.

  Studien bygger på en enkätundersökning där föräldrar och elever bl.a. fick göra uträkningar av uppgifter i de fyra räknesätten. Därefter genomfördes intervjuer med både föräldrar och elever, samt klassens vikarierande lärare och de ansvariga för skolans s.k. ”läxhjälp”.

  Resultatet av undersökningen blev att föräldrarna önskade en matematikgenomgång av klassens lärare för att lära sig hur deras barn räknar i framförallt division. Det visade sig att nästan samtliga elever använde de traditionella algoritmerna i addition, subtraktion och multiplikation men däremot var kort division den dominerande algoritmen i division. Många av de föräldrar som hade lärt sig ”trappan”, hade problem med just detta räknesätt.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '