”Men läsa är också viktigt” - en undersökning om fritidspedagogers och lärares samarbete samt deras åsikter om social kompetens

 • Linda Månsson
 • Stefan Månsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Undersökningen berör området fritidspedagoger och lärare i olika samarbetsformer med åsikter om social kompetens i fokus. Syftet med undersökningen är att finna svar på hur olika samarbetsformer mellan fritidspedagog och grundskollärare ser ut, hur pedagogerna tänker kring samarbetet och vad de har för åsikter om social kompetens i skolan. Undersökningen har genomförts utifrån en kvalitativ metod där intervjuer av sju pedagoger har genomförts. Resultatet visar på hur olika pedagoger från två olika yrkesgrupper utvecklat ett fungerande samarbete trots att samarbetsformerna ser helt olika ut. Detta kommer sig av att alla pedagogerna fått möjlighet att utforma sin arbetssituation själva och att de kan utnyttja sina speciella kompetenser utefter erfarenheter och utbildning. Positiva aspekter är bland annat att pedagogerna får mer tid till varje elev och kan komplettera varandra i undervisningen. Negativt är att pedagogerna inte alltid kan vara två med elevgruppen. En slutsats är att det är svårt i och med alla kunskapsmål som måste uppnås i skolan att lägga tid och kraft på träningen av den sociala kompetensen. I och med fritidspedagogens inverkan i skolan är det nu möjligt att även klara av de mål som innefattar social kompetens.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '