Mer än bara fotboll
: en studie om supporterskap, kommersialism och demokrati

 • Marcus Lindström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen är en studie baserad på litteraturstudier samt kvalitativa intervjuer med svenskafotbollssupportrar. Studien skildrar hur nyliberalismen har påverkat fotbollens värld och desssupportrar. Hur det kommersiella racet efter framgång kan hamna i konflikt med supportrarnassträvan och upplevelser av community/gemenskap. Men också hur dessa två motpoler på enrimlig nivå kan få varandra att växa. Uppsatsen skildrar också vad som sker när den nyliberalautvecklingen gått för långt och supportrarna känner sig undanträngda. Uppsatsen är enredogörelse kring deras strävan och kamp för mer inflytande och lokaldemokrati inom denfotbollsvärld de känner sig som medproducenter till. Uppsatsen redogör också skäl till varfördet är relevant för det utomstående samhället att fotbollen är demokratisk

  Tilldelningsdatum2013-juli-01
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGudmund Janissa (Handledare) & Eduardo Naranjo (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Sociologi (504)

  Nyckelord

  • fotboll
  • supportrar
  • nyliberalism
  • community
  • demokrati

  Citera det här

  '