Metonymic and Metaphorical Expressions Associated with White and Black

 • Fan Lizhen

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2010-juni-28
  OriginalspråkEngelska
  HandledareCarita Lundmark (Handledare) & Anna Ekström (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Engelska

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (60201)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '