Microfinance a poverty trap or solution?
: A study of the development strategies operational NGOs use to help entrepreneurs in developing countries escape the povetry trap

 • Ginnet Nduwarugira
 • Tsion Woldemariam

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2015-aug.-19
  OriginalspråkEngelska
  HandledareKarin Alm (Handledare) & Kristina Genell (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '