Mikroplast i dagvatten
: problem och möjliga förebyggande åtgärder

  • Sonny Colin

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Idag står vi inför ett tämligen nytt miljöproblem och det är mikroplast. Det finns överallt, i vår mat, i vårt dricksvatten och i vår miljö. Kunskapsläget om vilka konsekvenser det har på vår hälsa eller på vår miljö är väldigt liten trots att det belyses alltmer från forskningshåll och media. Detta arbete är en litteraturstudie som vill se hur mikroplast uppstår och om där finns något vi kan göra åt situationen. Avgränsningen är satt till dagvatten och till Sverige. Indata till arbetet har skett via OneSearch, hemsidor, Svenskt vatten och litteratur. Ur frågeställningarna mynnade svaren ut i vilka uppkomstkällorna är, att mikroplastpartiklar kan vara både hem och transportmedel för patogener och miljögifter samt handlingsplaner. Utifrån de förslag som sammanställdes för handlingsplanerna för lokal nivå kan dessa ses som en vägledning för en reduktion av både uppkomst och spridning mikroplastpartiklar.

Tilldelningsdatum2020-juni-15
OriginalspråkSvenska
HandledarePeter Åberg (Handledare) & Lennart Mårtensson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Kandidatprogram i miljöteknik

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Vattenteknik (20107)

Nyckelord

  • dagvatten
  • källor
  • mikroplast
  • miljön
  • recipient

Citera det här

'