Mikroplasters miljöpåverkningar i Sverige
: En granskning över de marina ekosystemen och hur olika arter påverkas av mikroplaster

  • Lisa Touma

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

I denna rapport får läsaren en övergripande bild över hur mikroplaster påverkar de internationella och svenska marina ekosystemen med en fördjupning på fem olika marina djurarter (torsk, sill, räkor, musslor och plankton). Vid framtagande av fakta och information kommer källor från olika relevanta vetenskapliga artiklar, rapporter samt myndigheter användas. På grund av att medvetenheten om mikroplaster i marina miljöer har ökat markant under de senaste 40 åren, har nya miljöproblem upptäckts av utsläppen. Många olika djur i näringskedjan påverkas negativt av mikroplastutsläppen genom exempelvis beteendeförändringar, svält, förgiftning, näringsbrist och andra problem i matsmältningssystemen. Mikroplasterna leder möjligtvis till bioackumulation, men inte biomagnifikation i näringskedjorna i de marina ekosystemen. För att minska mängden mikroplasterkan bland annat Sverige byta ut plastpellets på konstgräsanläggningar, använda filter vid tvättning, använda hållbara däck och göra starkare vägar, använda sediment på bottnen vid dammar, använda galler, filter och slam i vattenreningsverk, granska mikroplaster i jord och minska slamgödsel, samla upp skräp vid kuster och i havsbottnen, samt inte använda mikroplaster i kosmetiska produkter.

Tilldelningsdatum2021-nov.-15
OriginalspråkSvenska
HandledarePär Söderquist (Handledare) & Lennart Mårtensson (Examinator)

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

  • bioackumulation
  • biomagnifikation
  • ekosystem
  • föroreningar
  • marin
  • mikroplast
  • miljö

Citera det här

'