Miljön i skolmatsalen – en studie av vad elever i årskurs 9 har för uppfattning om situationen i skolmatsalen

 • Cecilia Mårtensson
 • Johanna Thurn

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Det är allt vanligare att skolelever hoppar över lunchen som serveras i skolmatsalen. Avstår de lunchen på grund av maten eller har miljön i matsalen någon inverkan? Syftet med uppsatsen är att undersöka hur skolmaten och matsalsmiljön påverkar eleverna när de väljer om de ska äta skollunch eller inte. Syftet är också att belysa vilka faktorer i matsalsmiljön som påverkar mest huruvida eleverna väljer att äta lunch eller inte. Studien avser även att undersöka om eleverna upplever att de har möjlighet att påverka skolmaten och miljön i matsalen. Genom att studera två skolor syftar arbetet till att se om storleken på matsalen har något samband med andelen elever som äter skollunch. Vi har valt att genomföra en kvantitativ undersökning, i form av enkät, bland elever i årskurs 9 på två skolor i södra Sverige, sammanlagt har 176 elever besvarat enkäten. Resultatet visade att storleken på matsalen har stor betydelse för om eleverna ska uppleva sin lunch som avkopplande och rogivande. Eleverna upplever att en större matsal ger högre ljudnivåer, långa köer, mer stök, vilka är betydande faktorer då eleverna avgör om de ska äta skollunch eller inte. Vidare ansåg eleverna att de har liten möjlighet att påverka maten och miljön i matsalen.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '