Miljöundervisning i SO
: Hur förmedlas  de nationella  kraven på Miljöarbete och hållbar utveckling i grundskolans senare del?

 • Martin Grengby

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Miljöproblem är idag inget som kan förbises och det är en realitet att något måste göras åt till exempel den förhöjda växthuseffekten och samhället måste skapa en mer  hållbar utveckling. Politiska mål, överenskommelser och styrdokument talar tydligt om för utbildningssystemet att detta ska behandlas i skolan. Dessa presenteras i uppsatsen och hur skolorna sedan förmedlar dessa undersöks. I denna uppsats undersöks hur miljöundervisningen ser ut i SO-undervisningen på tre grundskolor

  Tilldelningsdatum2009-aug.-18
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLennart Thörnblad (Handledare) & Christel Persson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Citera det här

  '