Min uppgift är att försöka förstå ”barnets bästa”
: en kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av begreppet ”barnets bästa” och barnkonventionen

 • Evelina Gustafsson
 • Anna Rickardsson

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar av begreppet ”barnets bästa” och barnkonventionen. Studien synliggör hur förskollärares barnperspektiv påverkar deras uppfattningar av begreppet ”barnets bästa”. Frågeställningarna i denna studie innefattar hur förskollärare uppfattar begreppet ”barnets bästa” samt hur de uppfattar sig arbeta utifrån begreppet och barnkonventionen. En kvalitativ metod i form av intervjuer har genomförts där fem förskollärare deltagit. Utifrån förskollärarnas svar har ett resultat skrivits fram och tolkats utifrån det sociologiska perspektivet och utifrån barnperspektiv samt barns perspektiv. Resultatet visar på att barnkonventionen och begreppet ”barnets bästa” är komplext och att förskollärarna menade att mer kompetens kring barnkonventionen önskades. De beskrev flera konkreta situationer och dilemman som kontinuerligt uppstår i deras förskoleverksamheter när ”barnets bästa” ska beaktas.

Tilldelningsdatum2020-jan.-02
OriginalspråkSvenska
HandledareLena Bäckström (Handledare) & Hilma Holm (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • ”barnets bästa”
 • barnkonventionen
 • barnperspektiv
 • barns perspektiv
 • förskola
 • förskollärare

Citera det här

'