Mina tankar eller dina?
: psykiskt välbefinnande hos avhoppare från sekter i relation till psykiska övergrepp i rörelsen

 • Maria Göransson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien var att se om psykiskt välbefinnande hos avhoppare från sekter är relaterat till förekomsten av psykiska övergrepp i den rörelse som lämnats samt att undersöka hur avhoppares psykiska välbefinnande ser ut. Deltagare var 57 avhoppare från åtta olika religiösa rörelser i Sverige. De rekryterades huvudsakligen genom hjälporganisationer för avhoppare och deltog genom att svara på frågor via ett nätformulär. Resultaten visade att högre förekomst av psykiska övergrepp, mätt med GPA-skalan, var relaterat till sämre psykiskt välbefinnande, mätt med CORE-OM, vilket var enligt hypotesen. Det fanns däremot inte något samband mellan psykiskt välbefinnande och antalet år i rörelsen eller antalet år sedan avhoppet. Vidare framkom att avhoppare har sämre psykiskt välbefinnande än normalbefolkningen, vilket var enligt hypotesen, där högt riskbeteende var utmärkande. Ett förslag till slutsats är att sämre psykiskt välbefinnande hos avhoppare till stor del orsakas av psykiska övergrepp som förekommit i rörelsen. Vidare indikerar resultaten att vården bör vara observant på riskbeteende hos denna patientgrupp samt att avhoppare skulle vara hjälpta av större kunskap hos vårdpersonal om sektmiljöer.

  Tilldelningsdatum2014-juli-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareÖyvind Jörgensen (Handledare) & Tobias Johansson (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • sekt
  • avhoppare
  • psykiska övergrepp
  • group psychological abuse
  • gpa-skalan
  • psykiskt välbefinnande
  • manipulation
  • indoktrinering
  • mind control
  • religion
  • nyandliga rörelser

  Citera det här

  '