Mind the gap!
: En litteraturstudie om nyblivna sjuksköterskors upplevelser av de första åren efter examen

  • Michaela Tietze

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad och innefattar kärnkompetenser som säker vård, personcentrerad vård och ledarskap. Sjuksköterskan behöver därutöver kunskap i bland annat medicin, farmakologi och medicinteknik. Kandidatexamen kräver vetenskapsmetodisk kunskap som har tagit allt större plats i utbildningen sedan den blev akademisk, vilket ibland kritiseras. Syfte: Syftet var att beskriva hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde sina första år som yrkesverksamma. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på 10 kvalitativa och en kvantitativ artikel. Resultat: Fyra kategorier trädde fram; utbildningens betydelse, behov av stöd, det blir bättre samt tacksamhet och stolthet. Diskussion: Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever sig initialt otillräckligt förberedda gällande praktiska erfarenheter och övergången till yrkeslivet upplevs som svår med ett stort behov av stöd. Med tid och erfarenhet ökar självsäkerheten och yrkesstoltheten är en viktig faktor för upplevelsen att vara nyutexaminerad sjuksköterska.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLars Axelsson (Handledare) & Lina Behm (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Nyutexaminerad sjuksköterska
  • upplevelse
  • förberett
  • första år
  • yrkesverksam

Citera det här

'