Minne för ord En jämförelse i minne för negativa, positiva och neutrala ord

 • Marie Billing

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Flera studier har visat att man minns emotionella ord bättre än neutrala ord. I den här studien har en jämförelse mellan minnet för negativa, positiva och neutrala ord gjorts och den visade att det negativa ord man bäst kom ihåg. 48 personer deltog i experimentet som genomfördes på internet. Deltagarna fick studera 17 negativa, 17 positiva och 17 neutrala ord, totalt 51 ord. Varje ord visades i 400 ms, men inkodningstiden (dvs. tiden mellan visningen av orden) varierade mellan deltagarna: 500 ms, 750 ms, 1100 ms och 1700 ms. I minnestester av den här typen är inkodningstiden vanligtvis 2000 ms, varför detta test får anses som svårt. Efter visningen av orden fick varje försöksperson avgöra om ett ord hade visats innan eller om det var nytt i ett minnestest. En 4 (inkodningstid) x 3 (valens) mixed mellangrupp-inomgrupp ANOVA visade att sensitiviteten d’ var högst för negativa ord, dvs. man kom bäst ihåg negativa ord. Resultatet visade också att inkodningstiden påverkade hur många ord man kom ihåg. En 4 (inkodningstid) x 3 (valens) mellangrupp-inomgrupp ANOVA visade att responsbias C, var lägre för emotionella ord, dvs. man var mer benägen att säga att man kom ihåg ett emotionellt ord oavsett om det var gammalt eller nytt.

  Tilldelningsdatum2009-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '