Minnets inverkan på inlärningen – en undersökning i årskurs sex med utgångspunkt från matematiken

 • Sara Henningsson
 • Åsa Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie var att undersöka om elevers matematiska prestationer påverkas av en nedsatt minnesförmåga, vilka problem det i så fall medför hos eleven och hur vi som pedagoger kan hitta strategier för att underlätta för dessa elever.

  I undersökningen har vi arbetat med 62 elever, av vilka 27 är flickor och 35 är pojkar, som går sjätte skolåret i en kommunal skola. I studiematerialet ingår även fyra personer som arbetar i skolans verksamhet. Den metod vi har använt oss av är kvalitativa intervjuer.

  Vår lokala forskning visade att problem med nedsatt minnesförmåga finns i skolverksamheten i storleksordningen ca 16 % hos eleverna. Problemet återfanns oftare hos pojkar än hos flickor.

  Under vår undersökning har vi sett några återkommande punkter i både litteratur och intervjuer. Huvudresultatet visar att vi bör tänka på några specifika faktorer vid arbete med elever som har en nedsatt minnesförmåga.

  Den allra mest grundläggande faktorn är att elever och pedagoger måste vara medvetna om att problemet finns för att därefter kunna skapa en strategi. Andra viktiga faktorer är att skapa en lugn tyst arbetsmiljö, förkorta och förtydliga instruktioner och individanpassa arbetstempot.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '