Mobbning
: en studie om hur gymnasieelever beskriver vad mobbning är och hur den kan förhindras

 • Linus Djurberg
 • Malin Prahl

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vi vill med detta examensarbete få ta del av hur litteraturen och dagens gymnasieelever beskriver vad mobbning är och hur man ska arbeta mot för att förhindra den. Anledningen till detta är för att vi vill få en bättre kunskap inom området för vår kommande yrkesroll. Vi genomförde en kvalitativ enkätundersökning på två nordöst skånska gymnasieskolor och där 84 stycken elever ingick i underökningen.

  Vi tar upp hur mobbning beskrivs av litteraturen. Vad det är som kännetecknar den som blir mobbad och den som mobbar. Hur det kan skilja sig mellan könen. Hur man kan upptäcka mobbning och hur den ska förhindras och förebyggas. Det som vi tagit upp kopplar vi till våra resultat. I vårt resultat ansåg våra informanter att mobbning är olika former av trakasserier, kränkningar och isolering, som grundar sig i mobbarens osäkerhet. Informanterna ansåg också att mobbning bäst åtgärdas genom att man pratar om det och anordnar temadagar om det.

  Tilldelningsdatum2005-feb.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '