Mobbning - en studie om lärares syn på skolans förebyggande arbete

 • Malin Persson
 • Tony Selander

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I Lpo 94 står det klart och tydligt att ingen elev får utsättas för mobbning, men trots det drabbas cirka 100 000 elever varje år i skolan för mobbning. Vi har valt att skriva om förebyggandet av mobbning för att vi vill öka vår förståelse, kunskaper och medvetenhet om problematiken kring mobbning. Syftet med vårt examensarbete är att studera lärares syn på skolans och lärares förhållningssätt till ämnet mobbning. För att få svar på vår problemprecisering samt vårt syfte har vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden. Vi har gjort intervjuer med högstadielärare i en medelstor kommun i södra Sverige. I vårt resultat har vi kommit fram till olika kategorier och aspekter, som vi har utgått från. Kategorierna är följande: begreppsdefinitioner, skolas strategier för förebyggande av mobbning, förebyggande undervisning och lärares uppdrag. Enligt lärare har skolan enkäter, nolltolerans, arbetsgrupper, elevers engagemang, temadagar, olika arbetssätt och rastvakter som förebyggande metoder. Lärare arbetar med följande aspekter som utgångspunkt: ingripande, samtal och diskussion, mentorstid och gruppindelning. Studie visar även att lärare inte vet vad värdegrund är samt att lärare inte använder sig av skollagen i undervisningen. I vår diskussion diskuterar vi sedan kring det sociokulturella perspektivet.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '