Modersmålsundervisningen - en undersökning om dess betydelse för mångkulturella elevers könsidentitetsutveckling

 • Teresa Calado
 • Daisy Valencia Flores

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vi har valt att studera modersmålsundervisningen som i allra högsta grad blivit ett aktuellt ämne i det svenska samhället. Detta innebär i sin tur att man som pedagog och lärare måste få mer kunskaper om hur man ska bemöta dessa mångkulturella elever och hur man ska anpassa undervisningen så att det blir en skola för alla. Att vi valt att rikta in oss på modersmålsundervisningen och dess koppling till traditionella könsroller beror på att vi under vår VFU på två mångkulturella skolor, fått upp ögonen för modersmålsproblematiken. Syftet med denna studie är att få större kunskap om och en klarare bild av betydelsen av modersmålsundervisningen gällande mångkulturella elevers könsidentitetsutveckling. För att i möjligaste mån fånga upp så mycket av den spridda kunskap om mångkulturella barn och deras situation som möjligt, valde vi följande metoder: fallstudie och etnografi. Undersökningen visar att barnets könsidentitet till största delen utvecklas i hemmet med den sociala kultur som råder där. Om modersmålsläraren kan ta tillvara barnens kulturella arv, kan man till viss del undvika eventuella traditionella könsroller som uppstår i hemmet, och i stället verka för att eleverna öppnar sitt sinne för ett jämlikt samhälle genom att motivera och engagera dem i jämlikhet, diskutera skillnader i kulturer och skapa en bra och trygg atmosfär.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '