Moklofs (Mobile kids with lots of friends) 80-talisters värderingar och förväntningar på det kommande arbetslivet

 • Sandra Eriksson
 • Lotta Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med undersökningen var att undersöka vad dagens ungdomar har för värderingar och förväntningar till det kommande arbetslivet. Teorier tar upp ungdomsarbetsmarknaden som försvårar för ungdomarna att få arbete. Värderingarna bland ungdomarna har påverkats av deras uppväxt och ett individualiserat tankesätt har utvecklats. Arbetet ska innebära mer än bara en försörjning, det ska vara en del av identiteten. Det viktigaste på en arbetsplats är bra arbetskamrater och roliga arbetsuppgifter. Förtroendet till vuxna har minskat och vännerna står dem närmast, teknologin är endast ett verktyg för att hålla kontakt (Moklofs, mobile kids with lots of friends). Urvalet bestod av elever på en gymnasieskola i Kristianstad som gick yrkesförberedande och studieförberedande program. Med utgångspunkt från en arbetskrafts modell (Fürth, Holmberg, Larsson, & Raaterova, 2002) konstruerades en enkät med 27 st påståenden där respondenterna fyllde i viktigt och troligt. Resultatet visar att något direkt mönster inte kan ses när det gäller resultatet och arbetskraftsmodellen, dock finns tendenser som stämmer överens. Någon utmärkande arbetskraftstyp finns dock inte att urskilja.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '