Molntjänster
: en studie av tekniska möjligheter

 • Fredrik Olsson
 • Maribel Cruz

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Datormoln, även kallat molnet, är teknik baserad på användande av applikationer och data över Internet. Molnet erbjuder olika typer av tjänster och resurser som t.ex. applikationer och datorkraft. Molntjänster kan underlätta för företag då de kan sänka den annars höga kostnaden för saker som personal, hårdvara, mjukvara och det utrymme detta kräver.

  Denna rapport kommer svara på frågan ”Vad är moln?” och grundläggande beskriva molnets struktur och funktion, samt olika typer av moln. Rapporten kommer även beskriva ett par olika molntjänster.

  Tilldelningsdatum2013-maj-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMartin Nilsson (Handledare) & Kamilla Klonowska (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • IT-driftteknikerprogrammet

  Högskolepoäng

  • 7,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Datorteknik (10206)

  Nyckelord

  • moln
  • molntjänster
  • hybrid
  • privat
  • publikt
  • molnet
  • mpls
  • iaas
  • paas
  • saas
  • infrastructure
  • platform
  • software
  • service
  • front-end

  Citera det här

  '