Monitoring flooding of wastewater systems with real-time alerts and data analysis

  • Walid Abdelrahman
  • Thilina Wijesinghe

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareQinghua Wang (Handledare) & Eric Chen (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i datavetenskap med fokus på hållbar utveckling

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Datavetenskap (10201)

Citera det här

'