Montessoripedagogiken - hur uttrycker sig ”individuell frihet”?

 • Malin Hallberg
 • Ann-Kristin Roskvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studiens syfte är att undersöka hur ”individuell frihet” tar sig uttryck i det dagliga klassrumsarbetet på två Montessoriskolor. Arbetet inleds med att vi definierar begreppet ”individuell frihet” utifrån begrepp som dagens läroplan använder istället, det vill säga elevinflytande, elevdemokrati och individualisering. Dessa begrepp använder vi även för att tolka vårt resultat.

  Litteraturbakgrunden fortsätter med en genomgång av pedagogikens historia och centrala teman. Utifrån olika sätt att se på barns lärande beskriver och placerar vi Montessoris barn- och kunskapssyn. Detta följs sedan av kritik mot pedagogiken och aktuell forskning.

  Datainsamlingsmetoden som vi har använt är observationer av klassrumssituationer och intervjuer med två lärare på olika Montessoriskolor. Studiens resultat visar att den ”individuell friheten” är beroende på hur väl barnen klarar av att ta eget ansvar. Individualiseringen kommer till uttryck genom att barnen arbetar efter den av läraren i förväg utformade planeringsboken i sin egen arbetstakt.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '