More than just pretty clothes
: An explorative study on how online women’s activewear companies use Instagram content marketing to express their brand identity and engage their followers

  • Victoria Laubertova
  • Masstewal Mekuriaw

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareChristian Koch (Handledare) & Jens Hultman (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram - internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'