More than what meets the eye
: an exploratory study of what image attributes influence consumer behaviour on Instagram

  • Terese Eriksson
  • Pauline Frohm

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2018-juli-03
OriginalspråkEngelska
HandledareKarin Alm (Handledare) & Lisa Källström (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'