Morgonstund har guld i mun?
: En studie om frukosttidens organisation i barnomsorgen

 • Jessica Hejdesten
 • Gundega Grigane

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur tiden organiseras kring perioden runt frukost inom barnomsorgen. Utifrån detta ställdes fråga om vad som styr tiderna för frukost till personalen samt en fråga till vårdnadshavare hur deras barn tas emot under frukosttiden. Ämnet undersöktes i en kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie vilken genomfördes med hjälp av sociala media. Webbenkäter delades ut till en grupp pedagoger, till en grupp föräldrar samt i en vanlig statusuppdatering på Facebook. Empirin samlades in genom Google Drive och bearbetades i kalkylprogrammen Excel 2013 och SPSS version 20. Resultat av personalenkäten visade att tid för frukost styrs av olika scheman de olika aktörerna har, eventuella störande moment samt personalens pedagogiska synsätt på frukosten. Resultat av föräldraenkäten visade att vårdnadshavarnas erfarenheter stämmer överens med de uppgifter som lämnats av pedagogerna.

  Tilldelningsdatum2015-mars-25
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHanna Sepp (Handledare) & Charlotte Tullgren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • förskola
  • barnomsorg
  • organisation
  • tid

  Citera det här

  '