Motivation i matematikundervisningen i de tidigare årskurserna
: En intervjustudie med legitimerade grundlärare

  • Cathrine Nilsson
  • Mikaela Nilsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studien syftar till att undersöka och bidra med förståelse för vad som främjar
elevers motivation i matematikundervisningen i de tidigare årskurserna utifrån ett lärarperspektiv. Centralt för studiens undersökning har varit att undersöka vilka arbetsmetoder och vilka faktorer i klassrummet som främjar elevers motivation i matematikundervisningen. För att undersöka det genomfördes semistrukturerade intervjuer med fyra legitimerade och verksamma lärare i lågstadiet. Studiens resultat visar att läraren har en viktig och central roll för att främja elevers motivation i matematikundervisningen. Det är läraren som utifrån sina kunskaper, erfarenheter och uppfattningar väljer och avgör vilka arbetsmetoder som ska arbetas med, samt hur undervisningen och klassrummet ska organiseras för att elevers motivation ska stimuleras och stärkas. Resultatet visar att lärarens varierande arbetsmetoder, tydliga strukturer, tillåtande och enkel klassrumsmiljö med tillgångar till konkretionsmaterial, samt lärarens inställning, kompetens och interaktion med elever är motivationshöjande faktorer som främjar och stärker elevers motivation i matematikundervisningen.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareJenny Green (Handledare) & Kristina Juter (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • motivation
  • klassrumsfaktor
  • lärare
  • matematikundervisning
  • arbetsmetoder

Citera det här

'